Bezpieczne usuwanie danych

Niezabezpieczenie danych osobowych stało się dziś bardzo ryzykowne, ponieważ środowisko internetowe jest obecnie pełnoprawnym miejscem przestępstw. Ręczne usuwanie danych jest długotrwałe i zawodne – istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś ważnego zostanie pominięte. Możesz zapomnieć hasła zapisane w przeglądarkach lub dane osobowe znajdujące się w Koszu, możesz też nie zdążyć usunąć niektórych ważnych plików i folderów. Ponowne zainstalowanie systemu przed sprzedażą jest znacznie bezpieczniejszą i bardziej niezawodną alternatywą.

Aby przywrócić komputer do nieskazitelnego stanu, firmy Microsoft i Apple udostępniły prosty proces resetowania komputerów.

Użytkownicy Windows

Przede wszystkim eksperci zalecają utworzenie kopii zapasowej wszystkich plików na komputerze na dysku zewnętrznym lub w chmurze przed przywróceniem ustawień fabrycznych, aby pliki, których potrzebujesz, pozostały przy Tobie.

W przypadku systemów Windows 8, 8.1 i 10 algorytm resetowania jest prosty: przejdź do menu Start i wybierz Ustawienia. Następnie przejdź do „Aktualizacja i zabezpieczenia” i znajdź menu „Przywróć”. Będziesz miał do wyboru usunięcie danych „szybko” lub „całkowicie” – najlepiej wybrać drugą opcję, przywróci to komputer do stanu pierwotnego.

Jak usunąć dane?

W zależności od urządzenia, z którego korzystasz (komputer stacjonarny lub laptop), do zresetowania systemu Windows 7 może być potrzebny dysk instalacyjny systemu operacyjnego. Aby rozpocząć, przejdź do menu Start, następnie do Panelu sterowania, następnie do Odzyskiwanie i wybierz Zaawansowane metody odzyskiwania. Pojawi się okno z wyborem: dla komputerów stacjonarnych należy wybrać „Ponownie zainstaluj system Windows” (do tego potrzebny jest dysk instalacyjny), dla laptopów – „Przywróć komputer do stanu określonego przez producenta”. W większości laptopów z systemem Windows 7 nie jest potrzebna płyta instalacyjna z systemem operacyjnym. Po zakończeniu procesu, dane mogą być odzyskane tylko przez technika znającego się na technice.

Podsumowanie

Faktem jest, że po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego lub ręcznym opróżnieniu kosza, dokumenty nadal pozostają na dysku. Fizycznie plik jest usuwany dopiero wtedy, gdy obszar zajmowany przez niego na dysku twardym zostanie nadpisany przez inne dane. Dlatego najpewniejszym sposobem na niszczenie danych jest sformatowanie dysku.

Jeśli na dysku twardym znajdują się ściśle poufne informacje, radzimy pobrać darmowy program do kasowania dysku twardego (tzw. disk eraser) – odzyskanie usuniętych plików będzie praktycznie niemożliwe.

Wyżej wymienione usługi warto zlecić specjalistom z firmy selkea.pl